Kultúrne krásy

  • Hrady a zrúcaniny. Máloktorá krajina sa môže popýšiť takým množstvom hradov Spišský hradako práve Slovensko. Nachádzajú sa takmer na každom vyššom kopci. Perlou medzi hradmi je najväčšia hradná zrúcanina v strednej Európe – Spišský hrad pod patronátom UNESCO. Tu sa môžeme prechádzať nádvoriami zo slávnych čias a oboznámiť sa aj so životnými príbehmi, ktoré sa viažu k tomuto územiu.
  • Košice je druhým najväčším mesto na Slovensku. Jeho unikátne centrum mesta je centrom architektúry, kultúry, kulinárskych aj pivárskych zážitkov. Mesto sa v roku 2013 stalo Hlavným európskym mesto kultúry. Jadrom mesta tvorí impozantná katedrála sv. Alžbety.
  • Drevené kostolíky dokresľujú slovenský tradičný koloryt. Sú typické hlavne pre severovýchodné časti Slovenska a pochádzajú prevažne zo 17—18.storočia. Jednotlivé časti boli spájané bez klincov, niektoré z nich následne aj rozobraté a prevezené do múzeí. Časť z nich sa ešte stále využíva pre cirkevné účely.
  • Vlkolínec a Čičmany sú zachovalými ukážkami ľudovej architektúry Slovenska a predstavujú horské a podhorské dávne dediny na Slovensku. Vlkolínec (pod patronátom UNESCO) je typický zástavbou zrubových domov. Čičmany sú typické prekrásne vyzdobenými domami, ktorých motívy sa objavujú nielen na čipkách ale aj v súčasnej modernej dizajnérskej tvorbe.
  • Banícka minulosť stredného Slovenska. Hornatý reliéf Slovenska a jeho geológia predurčili územia v minulosti k ťažbe drahých kovov (zlato, striebro, meď) no aj drahých opálov, z čoho profitovali mnohé mestá, kde sa zachoval banský charakter a jeho architektúra. Kremnica je známa aj výrobou mincí.

Opálové baneŠpania dolina